دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

گروه آموزشی ادبیات فارسی دوره اول متوسطه

راهكارهاي تقويت املاء

*در نظر گرفتن فعالیت های املایی در منزل برای آمادگی در زنگ املا برای دانش آموزان.
*طرح سؤال املایی توسط دانش آموزان و تعویض برگه های سؤال با یکدیگرجهت آشنایی با سؤالات بیشتر.
*تصحیح غلط های املایی توسط دانش آموزان کم کوش با نظارت معلم .
*نوشتن صحیح غلط های املایی با خودکار رنگی در مکان مناسب کلمه در جمله.
* بکار بردن غلط های املایی در جمله سازی،یعنی با غلط های املایی خود جمله ادبی بسازند.
*استفاده از بازی های پاتخته ای املایی
*تقویت سریع نویسی و درست نویسی املا با تمرین وممارست بسیار.
*پرهیز از تکرار زیاد جملات و کلمات در هنگام املا گرفتن جهت تمرکز حواس دانش آموزان .
*پرهیز از مکث های طولانی بین کلمات بخصوص کلمات جدانویسی جهت تشخیص دانش آموزان.
*استفاده از روش نوشتن کلمات جا افتاده در املا توسط دانش آموزان.
*برگزاری کلاس املا به شیوة دانش آموز محوری با نظارت معلم جهت تشویق دانش آموزان به تمرین درست تلفظ کردن واژه ها و جملات.
*تقسیم دانش آموزان به چند گروه و نشستن آنها به شکل دایره و به هرکدام از آنها قسمتی از درس را داده تا سرگروه از آنها املابگیرد. سپس دفاتر گروه ها جهت تصحیح با هم تعویض می شوند.سپس غلط ها پای تخته نوشته واصلاح می شوند.
*دانش آموزان را به ترتیب دو به دو صدا کرده یکی پای تخته و یکی از آنها هم آخر کلاس می ایستد وبا صدای بلند املا می گیرد. بقیه به تخته نگاه نمی کنند و بعد از اتمام دیکته از روی تخته املای خود را تصحیح می کنند. اگر کسی که پای تابلو املا می نویسد غلط داشته باشد گویندة املا باید سریع برود وآن را تصحیح کند .سپس جای نویسنده و گویندة املا جابجا می شوند. هم برای نحوة خواندن و هم برای درست نوشتن املا نمره می گیرند. سپس دو نفر بعدی را صدا زده تا همة دانش آموزان در این طرح مشارکت کنند.
*معمولا هر کلاسی از سه ردیف تشکیل شده است . دانش آموزان هر ردیف را شماره گذاری می کنیم. شماره ها در سه ردیف تکرار می شوند یعنی در هرردیف شماره ی 1،2،3،4،و… داریم سرگروه هر ردیف وقتی می خواهد املا بگیرد . می گوید شماره های یک بنویسند. سپس متن بعدی را برای شماره های 2 میخواند و الی آخر…سر گروه ها هم برای خواندن متن املا مرتبا جابجا می شوند. سپس املا ها تصحیح می شود و میانگین نمرات گروه به همةگروه داده می شود.
*کلاس را به سه گروه تقسیم می کنیم از قبل سرگروه ها را مشخص کرده تا سه متن املایی را آماده کنند. دانش آموزان ضعیف را بین گروه ها تقسیم می کنیم.. به ترتیب سرگروه ها قبل از خواندن متن املایی آن را به دبیر می دهند و معلم هم خانوادة واژه های مهم املایی را در تابلوی کلاس می نویسد تا در زمان املا نوشتن دانش آموز با نگاه کردن به هم خانوادة کلمات شکل صحیح آن را به خاطر بیاورند و آن را صحیح بنویسند. به ترتیب که سرگروه ها املا را گرفتند، برگه ها تصحیح می شوند و نمرة هر فرد منظور می شود . سپس با توجه به نمرات هرگروه ، گروهی که بیشترین نمرات را کسب کرده به عنوان گروه برتر تشویق می شود. مزایای این طرح این است که دانش آموزان با هم خانوادة بسیاری از واژه ها آشنا می شوند، روش استفاده از واژه های هم خانواده برای تصحیح کلمة مورد نظر را یاد می گیرند، دانش آموزان ضعیف با کسب نمره ی بالا تشویق شده و اعتماد به نفس آنها بالا می رود.
مسابقةاملانویسی: بچه ها صف می گیرند و به هرکدام از کتاب واژه هایی گفته می شود هرکسی درست نوشت آخر صف می رود وکسی که واژه را غلط نوشت از صف خارج می شود.
* برگزاری کلاس های مرتبط جهت آموزش صحیح املا برای معلمان.
*باز نگری در کلاس های ضمن خدمت در زمینة آشنایی با اختلالات یادگیری فراگیران برای همکاران.
1-املا به صورتی که متداول است، تنها برای ارزش یابی کار شاگرد و معلم مفید است و بهتر است آموختن املای کلمات ضمن تدریس متن انجام شود.
2- می توان برخی از جلسات درس املا را به انجام فعالیت هایی که موجب تقویت درس املا و کسب خلاقیت و فعال کردن دانش آموزان شود، اختصاص داد.
3- معلم باید در بیان کلمات املایی خود، گفتارش متاثر از لهجه ها و گویش های محلی نباشد و آن را به زبان فارسی معیار و رسمی تلفظ کند.
4- متن املا زیاد نباشد تا کلمات جدید تحت الشعاع قرار نگیرد.
5- تعداد واژه های مهم که امکان غلط نویسی آنها هست زیاد نباشد.
6- متن املا از کلمات پراکنده انتخاب نشود بلکه با توجه به قواعد معنایی ترادف، تضاد، شمول، بین آن ها ارتباط معنایی باشد.(پرهیز از گفتن لغات مشکل گزینشی درس)
7- از گفتن املای تلفیقی(نوشتن متن جدید با کلمات کتاب)جدا” پرهیز گردد.
8- هنگام گفتن املا از حرکت کردن در کلاس خودداری شود. معلم باید جایی را برای گفتن املا انتخاب کند که همه ی دانش آموزان صدای او را به خوبی بشنود و حرکت لب هایش را ببینند.
9- سرعت خواندن املا و دفعات خواندن آن، تابع سرعت نوشتن دانش آموزان باشد.
10- بر کلماتی که در ساختمان آنها واج هایی چند شکلی وجود دارد و کلمات عربی رایج در فارسی بوده و یک یا چند حرف از حروف چند شکلی را با خود دارند، در هنگام تدریس متن درس مورد تاکید واقع شوند.
11- برای جلوگیری نقش بستن نادرست کلمات در ذهن دانش آموز انجام تمرین های واژگانی هم خانواده، مترادف، متضاد و مرکب بسیار موثر هستند.
12- جمله های کوتاه به صورت یکجا و هر جمله دو بار خوانده شود.
13- هنگام گفتن املا درنگ ها و آهنگ ها را رعایت کرده و کلمات را صحیح تلفظ کند.
14- بهتر است بخش هایی از قواعد درست نویسی و رسم الخط و چگونگی تصحیح املا برای دانش آموزان طرح و تشریح گردد.
15- هر چند مدت جهت تقویت دانش آموزان(مخصوصا دانش آموزان ضعیف) املای آسان گفته شود.
16- در صورت تصحیح املا توسط دانش آموزان، آموزش قواعد آن به آنها لازم است.
17- در ترکیب اعضای گروه بندی شده در املا، هم گروه بودن دانش آموزان ضعیف با دانش آموزان قوی مورد نظر باشد.
18- جهت تقویت املای افراد کم شنوا، نگاه کردن آنان به لب و دهان معلم در موقع املا گفتن موثر است.
19- جهت یادگیری معنی و مفهوم کلماتی که اشتباه نوشته می شود، بهتر است از روش جمله سازی، مترادف و متضاد آن کلمات استفاده شود.
20- پیشنهاد می شود در برخی از جلسات درس املا،دیکته های دانش آموزان ضعیف توسط دانش آموزان قوی و بالعکس، تصحیح و نمره گذاری شود.
21- کمیت متن املا با زمان موجود متناسب باشد
22- هر چه تعداد دانش آموزان بیشتر باشد، از کمیت متن کاسته و به کیفیت آن بیفزاید.
23- در ابتدای سال تحصیلی ،با مدیر اموزشگاه طوری هماهنگی گردد که حتما ، کلاس هایی که در ان ها زبان فارسی و ادبیات تدریس می نمایید،املا ومهارت های نوشتاری نیز به عهده شما باشد.
24- در تصحیح حتما دانش آموزان را شریک نماید وتصحیح پایانی را معلم انجام دهد.

علل افت در املای

علل افت در املای دانش آموزان را می توان در 8 مورد ذکر کرد:
1)نارسا نویسی :که شامل کج نویسی، راست نویسی، پرفشار نویسی،کم رنگ نویسی و…
2)حافظه ی دیداری: دانش آموز قادر به به خاطر آوردن شکل حرف مورد نظر نیست.
3)حساسیت شنوایی: دانش آموزدرشنیدن صداها حساس نیست مانند مسواک را مسباک می نویسد.
4)آموزشی: دانش آموز به اندازةکافی و صحیح آموزش ندیده است. مانند پرندگان را پرنده گان بنویسد.
5)دقت : دانش آموز به علت کم دقتی نقطه ، دندانه، سرکج را اضافه یا کم می گذارد.
6)حافظه ی شنوایی: جا انداختن کلمه در املا
7)حافظةتوالی دیداری: جابجا نوشتن حروف یک کلمه. مانند تصاحب را صتاحب بنویسد.
8)تمیزدیداری دقت: جابجا نوشتن نقطه های کلمات. مانند: خانه را جانه بنویسد.
**در پسران حافظة شنوایی که موجب جا انداختن کلمات است بیشتر دیده می شود.

مهارت املاء نويسي 3

شیوة 3: املای گروهی
اهداف :
الف ) ایجاد مشارکت و هم فکری بین دانش آموزان
ب) تشویق و ترغیب دانش اموزان ضعیف
ج) آموزش غیر مستقیم شکل صحیح کلمات به دانش آموزان ضعیف

نحوه ی اجرا :
در این روش دانش آموزان هر میز به یک گروه 2یا3 نفره تقسیم شده و متن املا توسط یکی از آنها نوشته می شود و تمام اعضای گروه در نوشتن صحیح کلمات همکاری نموده و نمره ی نویسنده املا برای همه ی اعضا گروه منظور می شود .
شیوه ی 4 : جدول نوشتن کلمات املایی
الف ) مطالعه و مشاهده دقیق کلمات .
ب) افزایش مهارت خواندن و نوشتن

نحوه ی اجرا :

در این روش ، معلم جدول پیشنهادی زیر را در ابتدای سال تحصیلی بر روی تابلوی کلاس رسم می کند و از دانش آموزان می خواهد که جدول را در دفتر خود رسم کنند و در هر جلسه یک شب قبل از ساعت درس املا کلمات متن درس را در جای مناسب جدول بنویسد .
کلمات دو املایی کلمات همزه دار
کلمات هم خانواده کلمات عربی کلمات استثنا کلمات دارای ((ی))میانجی کلمات دارای های جمع کلمات دارای تر ،ترین کلمات دارای یي کلمات دارای ه کلمات دارای الف وسط کلمه
مثل خواهر خواستن مثل تغییر

تذکر1 : پنج نمره از بیست نمره املا به تکمیل این جدول اختصاص داده شود. بهتر است برای هر قسمت از جدول مثالی زده شده و توضیح داده شود پس از گفتن و تصحیح متن املا جدول تکمیل شده توسط معلم یا یکی از دانش آموزان قوی مورد ارزیابی دقیق قرار گیرد.
شیوه ی 7: مسابقه ی املا نویسی
اهداف:
الف) ایجاد رقابت سالم بین گروه های کلاسی.
ب) ایجاد هم فکری،مشارکت و همکاری بین اعضای گروه.
ج) آموزش غیر مستقیم املا به دانش آموزان ضعیف.
نحوه ی اجرا:
در این روش یکی از دانش آموزان گروه با مشارکت و هم فکری اعضا، متن املا را روی دفتر خود یا تابلوی کلاس می نویسد و در نهایت گروه و گروه های برتر، کارت تشویق یا امتیازات دیگر دریافت می نمایند.
تذکر: بهتر است متن املا زیاد نبوده و متناسب با وقت کلاس املا باشد. لازم است متون انتخاب شده برای گروه در مقایسه با گروه دیگر متناسب باشد. به علت رفع مشکل کمبود وقت دانش آموزان به گروه های6 یا 7 نفر تقسیم شود که تعداد ها بیشتر از4یا 5 گروه نشود.

شیوه ی 8 : برگزاری مسابقه ی هم خانواده، مترادف، متضاد و جمله نویسی
اهداف:
الف) ایجاد رقابت سالم بین دانش آموزان.
ب) ایجاد تفکر و تقویت این قوه در دانش آموزان.
نحوه ی اجرا:
در این روش، معلم20 کلمه ی مشکل را از درس انتخاب می کند و از دانش آموزان می خواهد که برای5 کلمه هم خانواده، برای5 کلمه مترادف، برای5 کلمه متضاد بنویسد و با5 کلمه از آن بیست کلمه را جلمه سازی نمایند و هر کدام از دانش آموزان که زودتر از دیگران پاسخ گوید برنده است، و کارت تشویق یا جایزه می گیرد.
تذکر: لازم است دانش آموزان به سه گروه ضعیف، متوسط و قوی تقسیم شوند و از بین هر کدام یک نفر برنده اعلام شود. ملاک تقسیم دانش آموزان، نمرات زیر10 جزء گروه ضعیف، نمرات بین 10تا16 جزءگروه متوسط و نمرات 16تا20 جزءگروه قوی هستند بهتر است که دانش آموزان از ملاک تقسیم بندی آگاهی پیدا نکنند، پیشنهاد می شود هر سه ماه یک بار این مسابقه انجام شود.
( شیوه نامة جدیدآموزش املای فارسی1387: 11،27).

مهارت املاء نويسي 2

«شیوه های آموزش املا ی فارسی»
با عنایت به این که بیشترین علت ضعف در املای فارسی، روخوانی متن است و 75درصد از یادگیری از طریق حس بینایی انجام می شود: لذا ابتدا دو شیوه تقویت روخوانی متن درس بیان می شود.
شیوه ی 1: گفتن املا توسط دانش آموزان ضعیف اهداف:
الف)تقویت روخوانی و زبان نوشتاری دانش آموزان.
ب)ایجاد اعتماد به نفس در دانش اموزان ضعیف و تشویق انان.
ج)مطالعه و مشاهده ی دقیق کلمات درس توسط دانش اموزان ضعیف.
نحوه ی اجرا:
در این روش معلم به دانش اموزان کم کوش می گوید که جلسه ی آینده به صورت قرعه کشی، یکی از آنها املا خواهند گفت و برای کلمه ی اشتباه تلفظ شده امتیازی کسر می شود.) متن املا توسط معلم در کتاب انتخاب و علامت گذاری می شود کلماتی که توسط دانش آموزان اشتباه تلفظ میشود در دفتر املای انان یادداشت می شود که با آن کلمات جمله سازی کرده و یا هم خانواده و مترادف آن ها را بنویسند(
شیوة 2 : تقویت روخوانی و املای دانش آموزان کم کوش توسط دانش آموزان پرتلاش
اهداف:
الف) تقویت املای روخوانی و املای دانش آموزان کم کوش.
ب) مطالعه و مشاهده دقیق کلمات و رفع اشکالات روخوانی.
ج) واگذاری مسئولیت به دانش اموزان پرتلاش.
د) ایجاد مشارکت، همکاری و هم فکری بین دانش آموزان.
نحوه ی اجرا:
در این روش هر کدام از دانش اموزان کم تلاش را با انتخاب خودشان به یکی از دانش آموزان که هم در روخوانی و هم در درس املا پرتلاش هستند واگذار می کنیم و به جای نوشتن املای کتبی از دانش آموزان می خواهیم که قسمتی از متن درس را روخوانی نمایند و به ازای تلفظ غلط هر کلمه 1 یا 5/0 نمره از دانش آموزان ضعیف و 5/0یا 25/0نمره از سرگروه(دانش آموز قوی)کسر می شود . و در صورت بهبودی املای دانش آموز کم کوش، هر دو، کارت تشویق یا امتیاز دیگری دریافت می کنند.

مهارت درست املاء نويسي

درس املا، از مهم ترین و پابرجاترین درس هایی است که از آغازدر((شورای عالی آموزش و پرورش))آن هم برای تمام پایه ها و سطوح تحصیلی، تصویب شده است. بی شک این مصوبه بیانگر اهمیت املا و درست نویسی در زبان و ادبیات فارسی است و تاکید بر این که دانش آموزان باید در طول تحصیل، یادگیری و نوشتن، ضابطه مند گردند.
املا یکی از دشوارترین مهارت های نوشتاری زبان به شمار می آید؛ به همین دلیل، هنگام تبدیل ((گفته)) به ((نوشته)) بسیاری از توانایی های ذهنی و رفتاری به کار گرفته ذهنی شود.از این رو، هرگاه معلم املا می گوید دانش آموزان به آن ((خوب گوش دهند))، دربارة جمله ها ((بیندیشند)) به معنی هر کلمه و جمله ((توجه کنند))و ٱن را ((بنویسند)).
هدف اصلی از آموزش املا، ایجاد و تقویت مهارتی است که به کمک آن، دانش آموز آنچه را می شنود به درستی و به سرعت می نویسد. آموزش املا یکی از درس های مربوط به ((مهارت زبان آموزشی))که زیر مجموعه ی مهارت زبانی ((نوشتن ))به حساب می آید .
عمل نوشتن با چند مهارت بسیار مشخص زیر سر و کا ردارد :
الف) توانایی نگه داری و به یادسپاری، یاد گرفته ها در ذهن
ب) توانایی به یاد آوردن و تنظیم یاد گرفته ها به صورت کلمه
پ) توانایی رسم شکل نوشتاری هر کلمه و حرف
ت) داشتن حافظه ی دیداری
ج) داشتن توان حرکتی در دست و به خصوص انگشتان
چ) داشتن توان هماهنگی بین چشم و دست برای رسم شکل حروف و کلمات
کلمه ی املا در اصل لغتی عربی و مصدر باب افعال است که چند معنی دارد ؛ پر کردن ، مهلت دادن ، یاددهی رسم الخط و طریق نوشتن لغات ، به تبع دیگران نوشتن ، و…………….
با توجه به بررسی انجام شده احساس می شود نیاز به برنامه ریزی و تدوین اصول و ضوابط تازه ای برای تعلیم مهارت زبانی املا و آموزش صحیح نویسی کلمات وجود دارد تا وضع موجود دگرگون شود و کتاب و معلم را در جهتی قرار دهد که برای پیشبرد اهداف آموزشی این درس تلاش تازه ای صورت گیرد .

تدریس

 

تدریس:عبارت است از تعامل یا رفتار متقابل معلم و شاگرد بر اساس طرح منظم و هدف دار معلم به منظور تغییر مطلوب در رفتار شاگرد.

روش تدریس: راهی منظم و با قاعده و منطقی برای ارائه محتوا.

بهترین روش تدریس کدام است؟ هیچ یک از روش های تدریس فی نفسه خوب نیستند بلکه نحوه و شرایط استفاده از آنهاست که باعث قوّت و یا ضعفشان می شود . لذا معلم با توجه به:

الف:هدف های آموزشی

ب:محتوای درس

ج:نیازها و علایق دانش آموزان

د: امکانات موجود (زمان،فضا،وسایل و…)

ه:تراکم دانش آموزی و…

مناسب ترین شیوه را برای یک تدریس مطلوب انتخاب نماید. مسلما در یک جلسه تدریس،الزاما نباید از یک روش تدریس استفاده کنیم و بر حسب موقعیت می توانیم ترکیبی از الگو ها و روش های تدریس را مورد بهره برداری قرار دهیم.

بروس جویس(b.joys)در این باره می گوید:دانش آموزان بخش مهمی از محیط یادگیری را شامل می شوند و واکنش های متفاوت نسبت به مدل های مختلف از خود نشان می دهند ، ساختار شخصیت ،استعداد،توانایی های ذاتی و آموخته های قبلی آن ها موجب شکل گیری سبک های مختلف یادگیری می شوند.                                                              

                                                                                     (آموزش راه های یادگیری. 1387.ص 12)

 

حافظ

خواجه شمس الدین محمد شیرازی متخلص به حافظ غزل سرای بزرگ و از خداوندان شعر و دب پارسی است. وی حدود سال 726هجری قمری در شیراز متولد شد. علوم و فنون را در محفل درس استادان زمان فرا گرفت و در علوم ادبی عصر پایه ای رفیع یافت. خاصه در علوم فقهی و الهی تأمّل بسیارکردو قران را با چهارده روایت مختلف از بر داشت.«گوته» دانشمند و شاعر ئ سخنور مشهور آلمانی دیوان شرقی خود را به نام او و با کسب اهام از افکار وی تدوین کرد.دیوان اشعار او شامل غزلیات ،چند قصیده ، قطعات و رباعیات است.وی به سال 793هجری قمری در شیراز در گذشت. آرامگاه او در حافظیه شیراز زیارتگاه صاحب نظران و عاشقان شعر و ادب پارسی است.

سلام دنیا!

به گروه های آموزشی سیستان و بلوچستان خوش آمدید. این نخستین نوشته‌‌ی شماست. می‌توانید آن‌را ویرایش یا پاک کنید و پس از آن وبلاگ نویسی را آغاز کنید!

پوسته Mission News توسط Compete Themes.