دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

نوشته‌ها منتشر شده در “تقویت مهارت”

تقويت مهارت ها

تقویت مهارت ها
مهارت گفتن
سرود خوانی خاطره گویی
گفت و گو در کلاس – تعریف کردن داستان
گسترش واژگان – نقل قول مستقیم
چیستان گویی – نقل قول غیر مستقیم
مصاحبه – نقالی
داستان گویی توصیف شفاهی تصاویر
دکلمه – خطابه و…

مهارت های نوشتن :
1- عبارت های تکمیل کردنی 11- آموزش خط تحریری
2- گسترده نویسی 12- نگارش مشاهدات و محسوسات در طبیعت
3- جدول کلمات 13- نوشتن خلاق
4- واژه سازی با پیشوند ها 14- مطابقت فعل و نهاد
5- واژه سازی با پسوند ها 15- مطابقت فعل و شناسه
6- واژسازی با مشتق های فعلی 16 – مطابقت اجزای جمله
7- واژه سازی با اسم ها و صفات 17- جمله سازی
8- کاربرد نکات املایی 18- نوشتن عبارت و بند
9- کاربرد نکات نگارشی 19- نوشتن در قالب های مختلف زبانی و ادبی
10- کاربرد نکات زبانی 20 – گزارش پژوهشی .
3- مهارت های خواندن: الف) کتابخوانی. ب) صامت خوانی. ج) خواندن ترکیب های وصفی و اضافی
4- مهارت گوش دادن : 1- گوش دادن به نوار 2- گوش دادن انتقادی 3- مهارت توجه به کانون سخن

5- مهارت های تفکّر :

ساخت فی البداهه جمله ها تمرین های هم نشین سازی
حدث زدن پایان داستان پرسش های درک مطلب
مرتب کردن مفاهیم ذهنی و عینی درک و یافتن مترادف ها
طبقه بندی مفاهیم ذهنی و عینی بیان احساسات و عقاید در کلاس
یافتن متضادها – یافتن متشابه ها
پیدا کردن راه حل مناسب – یافتن هم نویسه ها
یافتن فکر مرکزی متون یافتن کلمات معنی دار
مرتب کردن داستان به هم ریخته تقویت تخیل
تمرین های جانشین سازی تقویت تفکر انتقادی

5- مهارت های تفکّر
ایفای نقش
استفاده از فرهنگ لغات
اجرای دستور العمل از طریق نوشته
خود جایگزینی در داستان
نمایش فیلم
واژه یابی خوشه ای(گسترش واژگان) نمایش خلاق
بازی واژگانی استفاده از لغت نامه در کلاس
نمایش عروسکی
کتاب سازی
نمایش رادیویی
طراحی جدول کلمات
پانتومیم(نمایش بی کلام)
انجام پژوهش کلاسی
نمایش درس

7- مهارت نقد:
1- ارزشیابی واژگانی زبانی 2- گوش دادن انتقادی 3- نقد وتحلیل شنیده ها وخوانده ها
(کتاب معلم،1387: ص 27-28)

راهكارهاي تقويت املاء

*در نظر گرفتن فعالیت های املایی در منزل برای آمادگی در زنگ املا برای دانش آموزان.
*طرح سؤال املایی توسط دانش آموزان و تعویض برگه های سؤال با یکدیگرجهت آشنایی با سؤالات بیشتر.
*تصحیح غلط های املایی توسط دانش آموزان کم کوش با نظارت معلم .
*نوشتن صحیح غلط های املایی با خودکار رنگی در مکان مناسب کلمه در جمله.
* بکار بردن غلط های املایی در جمله سازی،یعنی با غلط های املایی خود جمله ادبی بسازند.
*استفاده از بازی های پاتخته ای املایی
*تقویت سریع نویسی و درست نویسی املا با تمرین وممارست بسیار.
*پرهیز از تکرار زیاد جملات و کلمات در هنگام املا گرفتن جهت تمرکز حواس دانش آموزان .
*پرهیز از مکث های طولانی بین کلمات بخصوص کلمات جدانویسی جهت تشخیص دانش آموزان.
*استفاده از روش نوشتن کلمات جا افتاده در املا توسط دانش آموزان.
*برگزاری کلاس املا به شیوة دانش آموز محوری با نظارت معلم جهت تشویق دانش آموزان به تمرین درست تلفظ کردن واژه ها و جملات.
*تقسیم دانش آموزان به چند گروه و نشستن آنها به شکل دایره و به هرکدام از آنها قسمتی از درس را داده تا سرگروه از آنها املابگیرد. سپس دفاتر گروه ها جهت تصحیح با هم تعویض می شوند.سپس غلط ها پای تخته نوشته واصلاح می شوند.
*دانش آموزان را به ترتیب دو به دو صدا کرده یکی پای تخته و یکی از آنها هم آخر کلاس می ایستد وبا صدای بلند املا می گیرد. بقیه به تخته نگاه نمی کنند و بعد از اتمام دیکته از روی تخته املای خود را تصحیح می کنند. اگر کسی که پای تابلو املا می نویسد غلط داشته باشد گویندة املا باید سریع برود وآن را تصحیح کند .سپس جای نویسنده و گویندة املا جابجا می شوند. هم برای نحوة خواندن و هم برای درست نوشتن املا نمره می گیرند. سپس دو نفر بعدی را صدا زده تا همة دانش آموزان در این طرح مشارکت کنند.
*معمولا هر کلاسی از سه ردیف تشکیل شده است . دانش آموزان هر ردیف را شماره گذاری می کنیم. شماره ها در سه ردیف تکرار می شوند یعنی در هرردیف شماره ی 1،2،3،4،و… داریم سرگروه هر ردیف وقتی می خواهد املا بگیرد . می گوید شماره های یک بنویسند. سپس متن بعدی را برای شماره های 2 میخواند و الی آخر…سر گروه ها هم برای خواندن متن املا مرتبا جابجا می شوند. سپس املا ها تصحیح می شود و میانگین نمرات گروه به همةگروه داده می شود.
*کلاس را به سه گروه تقسیم می کنیم از قبل سرگروه ها را مشخص کرده تا سه متن املایی را آماده کنند. دانش آموزان ضعیف را بین گروه ها تقسیم می کنیم.. به ترتیب سرگروه ها قبل از خواندن متن املایی آن را به دبیر می دهند و معلم هم خانوادة واژه های مهم املایی را در تابلوی کلاس می نویسد تا در زمان املا نوشتن دانش آموز با نگاه کردن به هم خانوادة کلمات شکل صحیح آن را به خاطر بیاورند و آن را صحیح بنویسند. به ترتیب که سرگروه ها املا را گرفتند، برگه ها تصحیح می شوند و نمرة هر فرد منظور می شود . سپس با توجه به نمرات هرگروه ، گروهی که بیشترین نمرات را کسب کرده به عنوان گروه برتر تشویق می شود. مزایای این طرح این است که دانش آموزان با هم خانوادة بسیاری از واژه ها آشنا می شوند، روش استفاده از واژه های هم خانواده برای تصحیح کلمة مورد نظر را یاد می گیرند، دانش آموزان ضعیف با کسب نمره ی بالا تشویق شده و اعتماد به نفس آنها بالا می رود.
مسابقةاملانویسی: بچه ها صف می گیرند و به هرکدام از کتاب واژه هایی گفته می شود هرکسی درست نوشت آخر صف می رود وکسی که واژه را غلط نوشت از صف خارج می شود.
* برگزاری کلاس های مرتبط جهت آموزش صحیح املا برای معلمان.
*باز نگری در کلاس های ضمن خدمت در زمینة آشنایی با اختلالات یادگیری فراگیران برای همکاران.
1-املا به صورتی که متداول است، تنها برای ارزش یابی کار شاگرد و معلم مفید است و بهتر است آموختن املای کلمات ضمن تدریس متن انجام شود.
2- می توان برخی از جلسات درس املا را به انجام فعالیت هایی که موجب تقویت درس املا و کسب خلاقیت و فعال کردن دانش آموزان شود، اختصاص داد.
3- معلم باید در بیان کلمات املایی خود، گفتارش متاثر از لهجه ها و گویش های محلی نباشد و آن را به زبان فارسی معیار و رسمی تلفظ کند.
4- متن املا زیاد نباشد تا کلمات جدید تحت الشعاع قرار نگیرد.
5- تعداد واژه های مهم که امکان غلط نویسی آنها هست زیاد نباشد.
6- متن املا از کلمات پراکنده انتخاب نشود بلکه با توجه به قواعد معنایی ترادف، تضاد، شمول، بین آن ها ارتباط معنایی باشد.(پرهیز از گفتن لغات مشکل گزینشی درس)
7- از گفتن املای تلفیقی(نوشتن متن جدید با کلمات کتاب)جدا” پرهیز گردد.
8- هنگام گفتن املا از حرکت کردن در کلاس خودداری شود. معلم باید جایی را برای گفتن املا انتخاب کند که همه ی دانش آموزان صدای او را به خوبی بشنود و حرکت لب هایش را ببینند.
9- سرعت خواندن املا و دفعات خواندن آن، تابع سرعت نوشتن دانش آموزان باشد.
10- بر کلماتی که در ساختمان آنها واج هایی چند شکلی وجود دارد و کلمات عربی رایج در فارسی بوده و یک یا چند حرف از حروف چند شکلی را با خود دارند، در هنگام تدریس متن درس مورد تاکید واقع شوند.
11- برای جلوگیری نقش بستن نادرست کلمات در ذهن دانش آموز انجام تمرین های واژگانی هم خانواده، مترادف، متضاد و مرکب بسیار موثر هستند.
12- جمله های کوتاه به صورت یکجا و هر جمله دو بار خوانده شود.
13- هنگام گفتن املا درنگ ها و آهنگ ها را رعایت کرده و کلمات را صحیح تلفظ کند.
14- بهتر است بخش هایی از قواعد درست نویسی و رسم الخط و چگونگی تصحیح املا برای دانش آموزان طرح و تشریح گردد.
15- هر چند مدت جهت تقویت دانش آموزان(مخصوصا دانش آموزان ضعیف) املای آسان گفته شود.
16- در صورت تصحیح املا توسط دانش آموزان، آموزش قواعد آن به آنها لازم است.
17- در ترکیب اعضای گروه بندی شده در املا، هم گروه بودن دانش آموزان ضعیف با دانش آموزان قوی مورد نظر باشد.
18- جهت تقویت املای افراد کم شنوا، نگاه کردن آنان به لب و دهان معلم در موقع املا گفتن موثر است.
19- جهت یادگیری معنی و مفهوم کلماتی که اشتباه نوشته می شود، بهتر است از روش جمله سازی، مترادف و متضاد آن کلمات استفاده شود.
20- پیشنهاد می شود در برخی از جلسات درس املا،دیکته های دانش آموزان ضعیف توسط دانش آموزان قوی و بالعکس، تصحیح و نمره گذاری شود.
21- کمیت متن املا با زمان موجود متناسب باشد
22- هر چه تعداد دانش آموزان بیشتر باشد، از کمیت متن کاسته و به کیفیت آن بیفزاید.
23- در ابتدای سال تحصیلی ،با مدیر اموزشگاه طوری هماهنگی گردد که حتما ، کلاس هایی که در ان ها زبان فارسی و ادبیات تدریس می نمایید،املا ومهارت های نوشتاری نیز به عهده شما باشد.
24- در تصحیح حتما دانش آموزان را شریک نماید وتصحیح پایانی را معلم انجام دهد.

پوسته Mission News توسط Compete Themes.