دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

نوشته‌ها منتشر شده در “افت تحصیلی”

منظور از افت تحصیلی چیست؟

منظور از افت تحصیلی چیست؟
افت تحصیلی کاهش نسبی فعالیت درسی و مطالعه یک دانش آموز در یک دوره در مقایسه با دوره قبل از آن می باشد. مثلاً کسی که طی سه ماه نمره در حد 15 داشته اما در دو هفته اخیر در تمامی یا تعدادی از دروس نمرات حدود 12 کسب کرده، پس در حال حاضر نسبت به سه ماه پیش افت تحصیلی دارد. منظور از آوردن کلمه نسبی این است که افت تحصیلی تنها شامل دانش آموزان کم تلاش نبوده حتی کسی که چند ماه پیش نمرات حدود 18 داشته اگر در حال حاضر نمرات حدود 16 کسب می کند، دو نمره نسبت به دوره قبل افت دارد.
عوامل موثر بر افت تحصیلی:
– عوامل مربوط به خود دانش آموز
 عوامل فیزیولوژیکی و جسمی مانند ضعف بینایی و شنوایی و غیره
 عوامل ذهنی و روانی مانند میزان هوش و قدرت حافظه و سلامت روانی
 نداشتن هدف واقعی و عینی و روشن از تحصیل
 عدم انگیزش درونی برای تحصیل و مطالعه
 نداشتن اعتماد به نفس کافی
 ضعف اراده در تصمیم گیری های تحصیلی و مطالعه و اجرای تصمیمات
 عدم برنامه ریزی دقیق از لحاظ زمان و میزان مطالعه روزانه
 نداشتن روش مطالعه مناسب برای دروس مختلف
 مهارت های مطالعه ی نادرست (مهارت های درست مطالعه در آخر این بحث ذکر می گردد
– عوامل مربوط به خانواده
 اختلاف خانوادگی و خانواده آشفته، طلاق فیزیکی یا روانی والدین ، وجود نا مادری یا نا پدری و غیره
 اختلاف فرزندان با خانواده مانند لجبازی با والدین و اعتراض به جو خانواده
 وابسته و متّکی نمودن فرزندان به والدین در امور درسی و تکالیف منزل از دوران ابتدایی
 تحقیر و مقایسه نادرست با همسالان موفق و در نتیجه پایین آوردن اعتماد به نفس و خود پنداری آنان.
 تغییرات منفی در خانواده مانند ورشکستگی سیاسی و اقتصادی و اعتیاد و غیره
 تغییر در جهت ارتقای سریع و غیر مترقبة سطح اقتصادی یا اجتماعی خانواده و از خود باختگی و غافلگیر شدن فرزندان و انواع انحرافات
– عوامل مربوط به مدرسه
 گروه همسالان مانند مزاحمت و شوخی های نابجا در کلاس درس
 رفتارهای نا مناسب عوامل اجرایی مدرسه مانند مدیر ، معاونین ، دبیران و مشاوران
 جو عمومی حاکم بر مدرسه از لحاظ درسی مانند سخت گیری بیش از حد دبیران در دادن نمره به خاطر بالا فرض کردن سطح علمی مدرسه یا همرنگ شدن دانش آموز با سایر دانش آموزان ضعیف با فرض اینکه همه دانش آموزان مدرسه ضعیف هستند.
– عوامل مربوط به اجتماع
 دوستان نا باب
 استفاده نادرست از کلوپ های ورزشی ، رایانه ، فضاهای مجازی ، شبکه های اجتماعی و غیره
 استفاده نادرست از کافی نت ها و گیم نت ها گذراندن وقت زیاد در خیابان ها و خارج از منزل
مهارت های صحیح مطالعه
مطالعه با فاصله: مطالعه بی وقفه و مستمر موجب خستگی و بیزاری از مطالعه می شود؛ روش درست ، مطالعة با فاصله و استراحت در میان دو وعده مطالعه میباشد. مورد زیر الگوی مناسبی است » :
90 دقیقه مطالعه و 15 دقیقه استراحت ، 75 دقیقه مطالعه و 30 دقیقه استراحت ، 60 دقیقه مطالعه و 45 دقیقه استراحت ، 45 دقیقه مطالعه و استراحت نسبی زیاد و انجام سایر امور روزانه » یادتان باشد به هر میزان که میزان مطالعه در یک روز افزایش می یابد خستگی زیاد شده و به دقایق استراحت زیادتری نیاز دارید و مدت زمان مطالعه مرحله بعدی باید کاهش یابد.
– عدم مطالعه در کنار وسایل صوتی و تصویری روشن
– لب خوانی به جای بلند خوانی
– مطالعه در حالت نشسته و آرامش به جای حالت حرکت و قدم زدن
– مطالعه به موقع و بیدار نماندن در شب برای حضور مناسب در کلاس یا جلسه امتحان روز بعد
– مطالعه نکردن در موقع خستگی
– عدم مطالعه طوطی وار (بدون درک و تلخیص و طبقه بندی
– مطالعه نکردن با حالت افسردگی
– شروع مطالعه از مطالب آسان به مشکل
– مطالعه نکردن در حالت نگرانی و اضطراب
گاهي اوقات افت تحصيلي از عوامل دروني نشات مي گيرد و گاهي نيز عوامل محيطي دارد. اقتصاد بيمار، تدريس بد، وابستگي به کمک هاي آموزشي خارج از مدرسه، بيماري، سرخوردگي هاي اجتماعي و خانوادگي و… از جمله عواملي هستند که هر کدام در افت تحصيلي دانش آموزان نقش بسزايي دارند.
 يکي از دلايل عمده افت تحصيلي در دانش آموزان وابستگي به جامانده به والدين ازدبستان است.
 تقویت کننده های مثبت به چهاردسته تقسیم می شوند:
 تقویت کننده نخستین: مانند آب وغذاکه نیازهای فیزیولوژیکی موجودزنده را ارضا می کند.
 تقویت کننده شرطی: مانند پول، نمره ، مقام ، شغل و …
 تقویت کننده اجتماعی: مانند توجه، محبت، تائید، لبخندزدن ونوازش کردن و … هستند.
 تقوین کنندة شخصی: که به آن انگیزش درونی نیزگفته می شودکه درحقیقت رضایت خاطرحاصل از یادگیری وکسب دانش ازآن موارد می باشد.
به معلمین و والدین گرامی توصیه می شودکه به موارد زیرتوجه کنند:
* معلمان ارارائه مطالب کسل کننده واستفاده ازروش های یکنواخت تاحدامکان خودداری کرده وتنوع درشیوه تدریس رارعایت کنندوازمتکلم وحده بودن پرهیزنمایند.
* میزان توجه ودقت شاگردان به معنی داربودن مطالب، تازگی،پیچیدگی وسادگی مطالب نسبت مستقیم دارد، بنابراین، این امرهمراه باتغییردررفتارمعلم حین درس توجه ودقت دانش آموزان راافزایش خواهدداد.
* استفاده ازتشویق های کلامی مانند عالی، مرحبا، احسنت پس ازعملکرددرست شاگردان سبب افزایش و تقویت یادگیری می گردد.
* والدین ومعلمین ازنمرات دانش آموزان تنها به عنوان وسیله ای برای دادن بازخوردوتوجه هرچه بیشتر آنان به نقاط ضعف وقوت خود ومیزان یادگیری ایشان استفاده کنند، نه بعنوان وسیله ای برای تنبیه.
* معلمان مطالب آموزشی را بصورت متوالی ازساده به مشکل ارائه دهند تادرابتداشاگردان در یادگیری مطالب ساده موفقیت بدست آورند وانگیزه آنها درکسب یادگیری های بعدی افزایش یابد.
* معلمین ازایجاد رقابت و هم چشمی در بین دانش آموزان، خودداری ورزند.
* ایجاد انگیزه برای جستجوگری و پژوهش های کلاسی وکوچک که خود در آینده مقدمه ی تحقیقات کلان علمی وآموزشی خواهد بود.
* معلمین بااستفاده ازمثال ها واصطلاحات آشناو ساده، زمینه افزایش سرعت یادگیری راایجادکنند.
* استفاده ازبحث های گروهی، بازی های آموزشی، ایفای نقش، مراجعه به کتابخانه وجمع آوری اطلاعات و آگاهی ازمیزان پیشرفت خود سبب افزایش علاقه وتوجه دردانش آموزان می گردد. نکته مهم به نظرمی رسد که ایجاد فضای آزاد یادگیری بدون احساس ترس واضطراب ازعدم موفقیت وشکست، تشویق دانش آموزان به اظهارعقایدو اندیشه های خود ودرنتیجه افزایش حس مسئولیت وقبول توانائی ها وشایستگی های خودازاموربسیارمهم درفراگیری سریع تر ومناسب تراست.
یادگیری:
تغییرات نسبتاً ثابت و پایداری است که در رفتار بالقوه فرد دراثر تجربه بوجود می آید.
شرایط یادگیری:
1- آمادگی: از نظر جسمی ، عاطفی و عقلی.
2- انگیزه وهدف: نیمی از وظایف معلم ایجاد رغبت در دانش آموزان است چون هدف به فعالیت انسان جهت ونیرو می دهد.
3- تجارب گذشته: اطلاعات جدید با ساخت شناختی او مرتبط باشد.
4- موقعیت ومحیط کاری: امکانات ( نیروی انسانی، تجهیزات) وضع اجتماعی واقتصادی در خانواده، نگرش والدین ومربیان،…
5- روش تدریس معلم : معلم باید به اصول ونظریه های یادگیری آشنا و به روز باشد تاموفق شود.
6- رابطه کل وجزء: رابطةکل اطلاعات باهم وجزء جزء آنها مانع از پریشانی فکر می شود.
7- تمرین وتکرار:
8- احساس نیاز : فراگیر باید از ناکافی بودن داشته های خود آگاه شود تااحساس نیاز بیشتر کند.
9- داشتن تصور روشن از دانش ومهارت هایی که کسب شود.
10- آگاهی از پیشرفت
11- توجه ودقت: توجه مقدمه ادراک ، یادگیری وتفکر است. تدریس یک سلسله فعالیت های مرتب، منظم، هدف دار و از پیش طراحی شده است.

علل افت در املای

علل افت در املای دانش آموزان را می توان در 8 مورد ذکر کرد:
1)نارسا نویسی :که شامل کج نویسی، راست نویسی، پرفشار نویسی،کم رنگ نویسی و…
2)حافظه ی دیداری: دانش آموز قادر به به خاطر آوردن شکل حرف مورد نظر نیست.
3)حساسیت شنوایی: دانش آموزدرشنیدن صداها حساس نیست مانند مسواک را مسباک می نویسد.
4)آموزشی: دانش آموز به اندازةکافی و صحیح آموزش ندیده است. مانند پرندگان را پرنده گان بنویسد.
5)دقت : دانش آموز به علت کم دقتی نقطه ، دندانه، سرکج را اضافه یا کم می گذارد.
6)حافظه ی شنوایی: جا انداختن کلمه در املا
7)حافظةتوالی دیداری: جابجا نوشتن حروف یک کلمه. مانند تصاحب را صتاحب بنویسد.
8)تمیزدیداری دقت: جابجا نوشتن نقطه های کلمات. مانند: خانه را جانه بنویسد.
**در پسران حافظة شنوایی که موجب جا انداختن کلمات است بیشتر دیده می شود.

پوسته Mission News توسط Compete Themes.