دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

صدای پای پاییز…!

      بارالها! به سوی تو آمده ام تا دریابی ام، در این بی سر و سامانْ بازار دنیا.

      در آغاز راه دانش اندوزی، از مهر بی کران خویش باز هم به من ببخش و این شروع دوباره را برایم آغازی مبارک رقم بزن.

      یاری ام کن تا همواره در آموختن، حریص باشم و در ترویج آموخته هایم، سخی.یاری ام ده تا بیاموزم آنچه را تو

می پسندی و دوری جویم از آنچه ناپسند توست.

     کمکم کن قلم که در دست می گیرم، به یاد تو باشم و آنچه می نگارم، مورد رضای تو باشد. بر صفحه تاریک دلم با قلم الهی ات نقشی بزن که تا زنده ام، به خود ببالم.

 

پوسته Mission News توسط Compete Themes.