دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

بیست و چهار دی ماه زادروز غلامحسین ساعدی گرامی باد

غلامحسین ساعدی زادۀ۲۴ دی ۱۳۱۴ تبریز-درگذشتۀ ۲آذر ۱۳۶۴پاریس. با نام مستعار گوهر مراد،نویسنده و پزشک ایرانی بود.

از آثار وی شب نشینی با شکوه، واهمه های بی نام و نشان، ترس و لرز و… را می توان نام برد.

پوسته Mission News توسط Compete Themes.