دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

نوشته‌ها منتشر شده در

چهاردهم آذرماه درگذشت دکتر غلامحسین یوسفی گرامی باد.

غلامحسین یوسفی متولّد ۱۳۰۶ خورشیدی در مشهد.هم زمان با تدریس در دبیرستان های مشهد، لیسانس حقوق قضایی و سیاسی دانشکده حقوق دانشگاه تهران را هم گذراند. با تأسیس دانشکده ادبیات در دانشگاه فردوسی از سال ۱۳۳۴ تدریس دروس تاریخ ادبیات را آغاز کرد. علاوه بر تدریس، تصدی تربیت معلم خراسان را نیز به عهده داشتند و پس از انتصاب به دانشیاری زبان و ادبیات فارسی در سال ۱۳۳۵-۱۳۳۶ به دانشگاه مشهد منتقل شدند. وی در سال ۱۳۴۲ به رتبه استادی نائل شد. دکتر غلامحسین یوسفی تا مهرماه ۱۳۵۸ در دانشگاه فردوسی مشهد در دوره‌های لیسانس و فوق لیسانس و دکتری ادبیات تدریس کرد. در سال ۱۳۵۸ از دانشگاه مزبور بازنشسته شد.
ایشان در سال ۱۳۳۸ اداره انتشارات و روابط دانشگاهی را تاسیس کردند و نشر کتاب های دانشگاهی رابنیان نهادند و در ایجاد چاپخانه دانشگاه بسیار کوشیدند.
در سال ۱۳۴۳ به مدیریت گروه آموزش زبان و ادبیات فارسی منصوب شدند. در سال ۱۳۵۶ تأسیس دوره‌های فوق لیسانس و دکتری در دانشگاه فردوسی مشهد پس از دانشگاه تهران مدیون تلاش های وی بود.
دکتر غلامحسین یوسفی در چهاردهم آذر ۱۳۶۹ در ۶۳ سالگی در تهران درگذشت و پیکر او در جوار مرقد مطهر حضرت رضا (ع)رام گرفت.
برخی از آثار:
نامه اهل خراسان، تهران، زوار،۱۳۴۶٫
فرخی سیستانی: بحثی در شرح احوال و روزگار و شعر او. ۱۳۴۱
کاغذ زر، یادداشت هایی در ادب و تاریخ، تهران، یزدان،۱۳۶۳٫
تصحیح قابوسنامه، ۱۳۴۵
تصحیح التصفیه فی احوال المتصّوفه
ابومسلم سردار خراسان، ۱۳۴۵
تصحیح تقویم الصحه، ۱۳۵۰
برگ‌هایی در آغوش باد، ۲ جلد، ۱۳۵۶
تصحیح لطائف‌الحکمه، سراج‌الدین محمود ارموی
ترجمه اما من شعر را دوست دارم، ژیلبر سسبرون
تصحیح بوستان سعدی، ۱۳۵۹
تصحیح ملخص اللغات، ۱۳۶۲
ترجمه شیوه‌های نقد ادبی از دیوید دیچز، ۱۳۶۲
ترجمه کتاب انسان دوستی در اسلام از مارسل بوازار، ۱۳۶۲
ترجمه و تحقیق کتاب در مورد سعدی از هانری ماسه، ۱۳۶۴
روان های روشن

پوسته Mission News توسط Compete Themes.